Słownik dedykowany jest osobom pragnącym poznać, zrozumieć język piwa i poszerzyć swoje horyzonty. Służy on nie tylko nowicjuszom, ale także wytrawnym piwoszom. Podobno człowiek uczy się przez całe życie…

Kwasy alfa AA (ang. Alpha Acids) - źródło goryczy pochodzące z chmielu, uzyskiwane przy pomocy gotowania.

ABV (ang. Alcohol By Volume) - zawartość alkoholu w objętości, wyrażona w postaci procenta, który określa moc piwa.

Piwosz (ang. beer geek) - człowiek "szalony" na punkcie piwa i wszystkiego co z nim związane. Interesuje się nie tylko smakiem piwa, ale także historią piwa, nowymi odmianami chmielu, a nawet etykietami na butelkach piwa. Nie należy mylić ze snobami piwa - to określenie ma negatywne konotacje.

Piwo (ang. beer) - naturalny napój o niskiej zawartości alkoholu (zwykle do około 10%). Wytwarzany jest w procesie fermentacji drożdży, zazwyczaj z jęczmienia oraz brzeczki słodowej z dodatkiem chmielu.

Dwutlenek węgla, "gazowanie" (ang. carbonation) -  ilość dwutlenku węgla rozpuszczonego w cieczy. Ilość bąbelków w piwie zależy od drożdży, które wywołują metabolizm sztucznego nasycania lub wykorzystania sprężonego dwutlenku węgla.

Fermentacja wtórna (ang. secondary fermentation) - po fermentacji głównej, piwo dekantuje się do innego pojemnika pozostawiając stary osad i drożdże co pozwala mu na dalszą fermentację. Często na tym etapie umieszczone są dodatkowe smaki, takie jak owoce, zioła, chmiel. Podczas tego procesu rozkładu (fermentowana) isomaltu, pozostaje część (po maltozie) słodkiej substancji - moszczu.

Dolna fermentacja (ang. bottom - fermenting) - proces produkcyjny wykorzystujący drożdże z rodziny Saccharomyces carlsbergensis. Ten rodzaj drożdży przeprowadza fermentację w niskiej temperaturze, natomiast po zakończeniu procesu osiada na dnie zbiornika (stąd nazwa - dolna fermentacja). Otrzymuje się w ten sposób czysty, orzeźwiający smak piwa. 

Chmiel (ang. hops) - wieloletnia roślina z rodziny Humulus Lupulus. W procesie produkcji wykorzystywane są szyszki roślin żeńskich.

Suche szyszki (ang. dry-hop, dry-hopping) - sposób użycia chmielu w postaci suchych szyszek, które dodaje się do piwa w procesie fermentacji wtórnej. Zapewnia to silny aromat bez zwiększania goryczy.

Późne chmielenie (ang. late hopping) - Szyszki chmielu umieszcza się w gorącej brzeczce w ostatnich minutach gotowania, co nadaje piwu silny aromat chmielu.

Olejki eteryczne chmielu (ang. hop oil) - olejki eteryczne, wykorzystywane w celu nadania specyficznego aromatu. Olejki zapachowe w postaci wysuszonych szyszek chmielu ulegają zneutralizowaniu podczas gotowania. Aby nadać piwu aromat, olejki dodaje się pod koniec procesu produkcji do jeszcze gorącej brzeczki po zakończeniu gotowania. 

Górna fermentacja (ang. top - fermentig) - proces produkcji piwa przy wyższej temperaturze i użyciu drożdży z rodziny Saccharomyces cerevisiae. Ze względu na niewielki rozmiar, komórki drożdży pracują wraz z dwutlenkiem węgla i rozmnażają się na górze beczki. Zobacz też drożdże Eli.

Dojrzewanie (ang. aging) - piwo przez dłuższy czas jest przechowywane w odpowiednich warunkach (chłodne, ciemne pomieszczenie) w celu poprawienia walorów smakowych. Niektóre piwa dojrzewają do roku, inne (Lambikus, Porter) można przechowywać do 15 i więcej lat. Także zobacz wtórna fermentacja.

Dojrzewanie w butelkach (ang. bottle - conditioning) - proces, w którym mimo butelkowania piwie nadal znajdują się słodkie materiały fermentacji i drożdże. W ten sposób przedłużony jest okres ważności piwa, a także poprawia się jego smak w czasie dojrzewania. W taki sposób otrzymuje się tak zwane "żywe piwo" (piwo niepasteryzowane). Zobacz też wtórna fermentacja.

Dwuacetyl (ang. diacetyl) - Najważniejszy składnik bukietu młodego piwa. W wyższych stężeniach padaje piwu nieczysty, słodkawy, czasem odpychający smak, przypominający aromat masła. W małych stężeniach ma pozytywny udział w smaku i zapachu niektórych piw typu ale i mocnych porterów. Powstaje z prekursorów produkowanych przez drożdże w czasie fermentacji. Może także powstawać w wyniku zakażeń bakteryjnych. Obecność dwuacetylu jest uznawana za kryterium stopnia dojrzałości piwa.

Siarczek dimetylu, DMS (ang. dimethyl sulfides) – przypomina smak gotowanych warzyw (kapusty, kukurydzy) z powodu zawartości dwuacetylu i siarczku dimetylu. W innych odmianach piwo DMS nie posiada smaku, co może to być spowodowane nieodpowiednimi praktykami piwowarskimi lub skażeniem bakteriami.

Drożdże Eli (ang. ale yeasts) – jest to gatunek drożdży z rodziny Saccharomyces cerevisiae. Drożdże Eli ożywiają się w wyższej temperaturze fermentacji, 10-25 ° C w środowisku. Ich obecność powoduje jaśniejszy i bardziej wyrafinowany smak piwa.

Elis (ang. ale) - piwo górnej fermentacji, produkowane z drożdży Eli

Estry (ang. ester) - naturalne związki chemiczne tworzące się w wysokiej temperaturze i nadający smak owoców, smaki pikantny i inne aromaty piwa (truskawka, banan, goździk). Tolerowane w pewnych ilościach w niektórych rodzajach piwa.

Fermentacja (ang. fermentation) - termin naukowy opisujący proces fermentacji, podczas którego słód - substancja słodząca zamieniana jest przy pomocy drożdży na alkohol oraz CO2 (dwutlenek węgla). Zobacz dolna i górna fermentacja.

Filtrowanie (ang. filtration) - proces, w którym z piwa są usuwane pozostałe drożdże i inne cząstki.

IBU (ang. International Bittering Units) - Zestandaryzowana, międzynarodowa jednostka określająca stopień goryczy piwa. 

Kocioł do gotowania piwa (ang. copper brewkettle) – pojemnik, w którym podczas gotowania odbywa się proces warzenia. Miedziany pojemnik był stosowany w przeszłości, obecnie przeważnie jest ze stali.

Treściwość (ang. body), konsystencja, gęstość - treść lub lepkość w ustach, powstała z białka i słodu dekstryny, które nie uległy sfermentowaniu.

Piwo rzemieślnicze (ang. Craft beer) - pojęcie nie posiadające powszechnie przyjętej definicji. Metkę piw ”kraftowych” zwykło się przypisywać tylko małym i niezależnym browarom. Ważne jednak jest nie to gdzie piwo się warzy, ale to, jakie jest po procesie warzenia. Dla entuzjastów wyrobów rzemieślniczych najważniejszy jest końcowy etap warzenia piwa przy użyciu naturalnych materiałów wysokiej jakości, z zastosowaniem tradycji i kreatywności piwowarów. Należy pamiętać, iż piwa te nie są produkowane masowo - jest to pewnego rodzaju sztuka.

Lager (ang. lager) - piwo stworzone przy wykorzystaniu drożdży dolnej fermentacji. Mogą to być bardzo różne produkcje - od czarnego piwa (takiego jak schwarzbier) po bardziej znane piwa o kolorze złotym typu Pilsner. 

"Leżakowanie” w celu dojrzewania - nie mniej niż cztery tygodnie w temperaturze od 1-5 ° C, podczas których piwo klaruje się i balansuje.

Lager drożdże (ang. lager yeasts) - pochodne drożdży Saccharomyces carlsbergensis stosowane w produkcji piwa lager. Lager drożdże zwykle uaktywniają się w temperaturze otoczenia od 7-15 ° C, tworząc bardziej przejrzyste piwo z mniej wyrazistymi ekstraktami.

Dzikie drożdże (ang. wild yeasts) - występują w przyrodzie naturalnie, nie są sztucznie hodowane. Przy ich użyciu warzy się piwa typu lambic w Belgii. Patrz fermentacja spontaniczna.

Zacier, słód putra (ang. mash) - jednorodna masa podobna do ciasta, którą uzyskuje się z posiekanego ziarna / słodu zmieszanego z wodą.

Drożdże (ang. yeasts) - duża rodzina komórkowych mikroorganizmów grzybów. Niektóre gatunki są substancjami czynnymi, wykorzystywanymi przy warzeniu piwa. Drożdże używane są w produkcji piwa w celu przekształcenia cukru w alkohol i dwutlenek węgla, natomiast w czasie procesu translacji zapewnienia jeszcze większy aromat piwu i nadaje mu smaku.

Jęczmień - najpopularniejsze ziarno zbożowe do produkcji piwa. Wykorzystywane są odmiany jęczmienia bogate w skrobię. Gatunki jęczmienia w różnią się w zależności od kraju pochodzenia. 

Misa (ang. wort) - słodki produkt ciekły uzyskiwany z rozpuszczonych materiałów słodowych i słodkiego oddzielanego zużytego ziarna (po wydaleniu wody). Brzeczkę ogrzewa się, chłodzi, a następnie umieszcza się drożdże i tym samym sposobem rozpoczyna się fermentacja.

Produkt niejęczmienny - naturalne załączniki słodu w małych ilościach mogą być stosowane do zmiany smaku, aromatu i koloru. Różne słody nadają różnych właściwości piwu - owies nadaje piwu siły ciała, pszenica doskonałości konsystencji, żyto nadaje głębokość smaku i posmaku dodają orzechy, ryż i kukurydza są stosowane w celu poprawienia smaku.

Pasteryzacja (ang. pasteurization) - przetwarzanie piwa w wysokiej temperaturze, dzięki czemu wydłuża się jego trwałość.

Reinheitsgebot (niem.) - niemieckie prawo czystości piwa, które wymaga, by do produkcji piwa używano tylko słodu, chmielu, drożdży i wody.

Słód (ang. malt) - mieszanka zmielonego ziarna (słodu i innych zbóż), z którego po zmieszaniu z ciepłą wodą tworzy się zacier. 

Przemiał (ang. malting) - nawilżanie ziarna, kiełkowanie i zawieszenie procesu grzewczego poprzez suszenie w specjalistycznych piecach. Przemiał przekształca nierozpuszczalną skrobię w produkt cukrowy, który może fermentować. Czasami słód dodatkowo jest palony lub nawet smażony.

Kolor (ang. color) - wskaźnik koloru brzeczki lub piwa. Używane są dwie różne skale: Standard Reference Method (SRM) oraz European Brewery Convention Europejską Konwencją Browarniczą (EBC). 

Samoistna fermentacja (ang. spontaneous fermentation) - fermentacja piwa, wynikająca z wykorzystania szczególnego rodzaju dzikich drożdży. Jednym z przykładów takiego piwa jest belgijski gatunek lambic